Smältgjutet tegel

Smältgjutet tegel används i ugnar där det är mycket höga temperaturer i kombination med extrema nötningsförhållanden.

Ett exempel på detta är genomskjutningsugnar. Vidare används smältgjutet material till ugnar för tillverkning av bl.a. koppar.

Kontakta oss för mer information

 

Specifikationer

Tekniska data: Temp. RN DR 550 555
Al2O3 72,80% 73,10% 73,00% 95,00%
SiO2 18,80% 19,00% 6,00% 0,50%
ZrO2 5,90% 5,50% 20,50%
Na2O 1,00% 1,05% 0,50% 4,10%
Fe2O3 0,70% 0,60% <0,3% <1,0%
CaO 0,50% 0,45% <0,3% <1,0%
TiO2 0,50% 0,30% <0,3% <1,0%
Corundum 39% 39% 71% 45%
Mullite 41% 41%
Zirkonium oxid 5% 5% 20%
Aluminium 53%
Vitreous fas 15% 15% 9% 2%
Block forms densitet 3,0 g/cm3 2,9 g/cm3 3,55 g/cm3 3,15 g/cm3
Expansion 1150°C 0,80% 0,80% 0,90% 0,90%
Termisk konduktivitet 1250°C 4,6 Wm-IK-I 3,1 Wm-IK-I 9,2 Wm-IK-I 6,5 Wm-IK-I
Hot crushing strength 1350°C 45 MPa 120 MPa 156 MPa

Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar

Möjligt att tabellen har en scroll