Rigidizer

Rigidizer används till ytbehandling av bland annat keramiska fiberprodukter då den skyddar utsatta fiberunderlag mot höga gashastigheter och/eller turbulens. Den är framför allt tänkt att öka hårdheten och nötningsbeständigheten hos t ex Paper, Blanket och Board eftersom flambeständigheten ökar markant samtidigt som genomsläpp av gaser och smält metall minskar betydligt för dessa material vid användning av Rigidizer.

Rigidizer innehåller en liten mängd organiskt material för att klara transport under vintermånaderna. Nedfrysning kan dock fortfarande skada produkten.
Rigidizer appliceras enkelt med vanligt förekommande metoder som pensling, rollning, doppning och sprayning.
Rigidizer W innehåller ämnen för att ge ökad inträngning i substratet.
Rigidizer finns tillgänglig i dunkar om 5 och 20 liter.

Karakteristiska egenskaper

  • Hög temperaturstabilitet
  • Enkel att applicera
  • Lång hållbarhet

Typiska användningsområden

  • Ytbeläggning för Fiberfrax Blanketinfodringar som är utsatta för höga gashastigheter
  • Bindemedel vid tillverkning av Fiberfrax kompositer och laminat
  • Formhärdare för Fiberfrax Paper, Blanket och Board
  • Isolering och skydd av metallytor
  • Skydda fiberinfodring mot nötning
  • För att få en hård yta på board

Kontakta oss för mer information

Specifikationer

Typiska produktparametrar
Fysikaliska egenskaper Rigidizer WFP Rigidizer D15
Färg Blå Blå
Max användningstemperatur (°C)* 1100 1100
Hållbarhet (månader) 12 12
Applikation
Levereras Klar att använda Klar att använda
Åtgång (liter/m2) 0.5 – 2.0 0.5 – 1.0
Applikationsmetod Pensel eller spray Pensel eller spray

Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar

Möjligt att tabellen har en scroll