Pannfix

Pannfix är ett täljstensbaserat pannkitt med mycket god vidhäftningsförmåga. Det appli­ceras lättast med spruta/patron.

Då det inte innehåller något vatten är Pannfix frostsäkert i motsats till de flesta andra kitt. Detta förenklar både lagring och transport vintertid.

Pannfix torkar på ytan vid normal temperatur (upp till 50°C). Detta gör att de elastiska egenskaperna kvarstår under lång tid.

Vid temperatur mellan 50°C och 150°C torkar kittet långsamt utan någon krympning.

Över 150°C torkar kittet på ett par timmar med viss expansion som följd. Vid högre tem­peraturer, upp till ca 900°C ändras färgen från mörkgrå till ljusgrå/vit.

Pannfix finns som 600g patron och 250g burk. Större förpackningar såsom 1kg och 5kg burkar kan också erbjudas.

Innehåll:

  • Vattenglas
  • Täljstenspulver
  • Fyllnadsmedel
  • Glasfiber

Vattenglas är frätande då det torkar. Skyddshandskar rekommenderas. Sköljning med vatten tar bort kittet från huden. Vid kontakt med ögonen, skölj med riklig mängd vatten och kontakta läkare.

Förutom ovanstående ingredienser innehåller Pannfix inga giftiga eller miljöskadliga tillsatsmedel.
Kontakta oss för mer information