Fiberfrax® Mouldable Mastics

Fiberfrax Mouldable Mastics är mycket mångsidiga produkter som kan användas till gjutformar, ytbeläggningar, infodringar och reparationer av eldfast tegel. Mouldable Mastics är baserade på Fiberfrax eldfast keramisk fiber med tillsats av utvalda eldfasta bindemedel.

Handhavande
Fiberfrax Mouldable Mastics kan enkelt appliceras genom att använda en murslev, spackelspade eller en Coxspruta. HD Mastic finns i egenskap av en formbar massa som kan appliceras och formas för hand.

Torkning
Fiberfrax Mouldable Mastics kan torkas i rumstemperatur men detta kräver en längre tid och därför rekommenderas lufttorkning vid 100°C.
Obs: Snabbuppvärmning till arbetstemperatur rekommenderas ej för Fiberfrax Mastics

Karakteristiska egenskaper

  • Låg termisk konduktivitet
  • Resistent mot termisk chock & erosion
  • Liten krympning
  • Bra fästförmåga

Typiska användningsområden

  • Spackling av sprickor i eldfast material
  • Fylla keramiska cup locks
  • Gjutning av små komponenter
  • Fyllning av håligheter i skorstenar och rökkanaler
  • Infodring av rännor för icke-järnmetaller

Specifikationer

Typiska produktparametrar
Fiberfrax Mastic HD Mastic LDS Mouldable
Fysikaliska egenskaper
Färg Vit Grå Vit
Konsistens Pasta Formbar massa Klibbig massa
Max användningstemperatur (°C)* 1200 1200 1200
Våt densitet (kg/m3) 1340 1500 1280
Torr densitet (kg/m3) 660 900 640
Termisk konduktivitet (W/mK)
Medeltemperatur
600°C 0.21
800°C 0.25
1000°C 0.31
Permanent linjär krympning (%) 24 timmars hålltid
1100°C 2.5 2.0 2.0

*Den maximala temperaturgränsen vid kontinuerlig användning beror på handhavande av produkten samt dess användningsområde. Vid viss användning kan funktionstemperaturen reduceras markant. För hjälp eller förtydligande kontakta närmaste Unifrax återförsäljare. Fysikaliska egenskaper är mätta i enlighet med EN 1094-1.

 

Tillgänglighet
Fiberfrax Mastic HD Mastic LDS Mouldable Appliceringsmetod
420g patron Sprutas via patron
440g patron Sprutas via patron
5kg hink Murslev eller spackelspade
15kg (3x5kg) Blocks För hand (formbar)
25kg hink Murslev eller spackelspade

Hållbarhet och förvaring Fiberfrax Mouldable Mastics kan förvaras i upp till 6 månader i oöppnad behållare i ett svalt och torrt utrymme. En temperatur mellan 5 och 20°C rekommenderas. En för hög temperatur kan reducera hållbarheten och frysning kommer att orsaka permanent skada på produkterna.

Kontakta oss vid önskemål om andra storlekar

Möjligt att tabellen har en scroll